Frühling

Frühling

Hei Jo Hei Jo ein Vugelbärbaam
 
Kan schinnern Baam gibt's wie an Vugelbärbaam,
Vugelbärbaam, Vugelbärbaam.
Es werd a su leicht net an schinnern Baam gam,
schinnern Baam gam, ei-jo!
Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam.


      Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, ei - jo !

 

     
Beim Kannr sei Haus stieht a Vugelbärbaam,
Vugelbärbaam, Vugelbärbaam.
da sitzt unsern Kannr sei Weibse drnan,
Weibse drnan, ei-jo!
Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam.


      Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, ei - jo !

 

       No laß se nar sitzn, so schläft jo drbei,
Vugelbärbaam, Vugelbärbaam.
un hot se's verschlofn, so hol mersch no ei,
hol mersch no ei, ei-jo!
Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam.


      Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, ei - jo !


 

 
 
 

     
Un wenn i g'storm bin, i wersch net derlam,
Vugelbärbaam, Vugelbärbaam.
do pflanzt uf mein Graba an Vugelbärbaam,
Vugelbärbaam, ei-jo!
Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam.


      Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, ei - jo !       Denn kan schinnern Baam gibt's wie an Vugelbärbaam,
Vugelbärbaam, Vugelbärbaam.
Es wärd a su leicht net an schinnern Baam gam,
Schinnern Baam gam, ei-jo!
Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, an Vugelbärbaam.


      Ei-jo, ei-jo, an Vugelbärbaam,
an Vugelbärbaam, ei - jo !